Realizujemy projekty dla różnych gałęzi przemysłu, gdzie stosowana jest izolacja techniczna. Obsługujemy branże energetyczną, stoczniową, chemiczną, przemysł ciężki, przemysł spożywczy, obiekty użyteczności publicznej, Oil&Gas oraz inne gdzie zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ograniczających zużycie energii lub zminimalizowanie strat jest konieczne. Wykonujemy wszystkie rodzaje izolacji technicznych:

  • Ciepłochronne (kotłów energetycznych, rurociągów ciepłowniczych i przemysłowych, rurociągów technologicznych, kanałów powietrza i spalin, filtrów i elektrofiltrów, spalarni odpadów)
  • Zimnochronne (instalacji klimatyzacji i wentylacji, zbiorników, rurociągów technologicznych, instalacji, instalacji na jednostkach pływających)
  • Przeciwpożarowe (instalacje i konstrukcje ogniochronne, w miejscach o podwyższonym ryzyku pożarowym)
  • Akustyczne (pomieszczeń technicznych, wentylatorów, dmuchaw, urządzeń emitujących nadmierną ilość hałasu )

Własny warsztat blacharski przyspiesza realizację projektów oraz pozwala na wykonywanie skomplikowanych rozwiązań blacharskich. Stosujemy materiały renomowanych firm. Zapewniamy fachową obsługę i wyspecjalizowaną kadrę z międzynarodowym doświadczeniem.